Stefan van der Weide

VWO 4

Helaas heb ik een forse productieachterstand als het gaat om instructievideo’s. Dus voorlopig slechts een beperkt aanbod.

Tijdvak 3: Tijd van monniken en ridders / Vroege Middeleeuwen

Vaardigheden bij het vak geschiedenis