Staatsinrichting van Nederland

Alle video’s bij het onderwerp Staatsinrichting van Nederland voor VMBO TL4.

1. 1848, het jaar van grote veranderingen

2. Socialistische ideeën

3. Kerk en school

5. Op weg naar een eerlijker bestuur

6. Geen vrouwen in de politiek

7. Beslissingen nemen in Nederland

9. Rechten van burgers, plichten voor de overheid

10. Rechtspraak in een rechtsstaat

§11. Bescherming tegen de overheid

§13. Europese samenwerking, zegen of vloek?

§14. Verliest Nederland zichzelf?

Download hier een tijdlijn met de belangrijkste data en gebeurtenissen voor het onderdeel Staatsinrichting VMBO TL