Historisch overzicht

Gebruik het navigatiemenu om naar de verschillende onderdelen te gaan.
Het gaat om het historisch overzicht voor geschiedenis VMBO TL, leerjaar 4.

Een tijdlijn met alle examenstof erin verwerkt kun je hier vinden:
tijdlijn historisch overzicht

De verschillende onderdelen:

1. Nederland 1900-1914
2. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
3. Het Interbellum 1919-1939
4. De Tweede Wereldoorlog
5. Europa en de wereld 1945-1989
6. Een nieuwe wereldorde vanaf 1990