Stefan van der Weide

Thema sport

Sport en geschiedenis, er is nauwelijks aandacht voor deze combinatie binnen de huidige lesmethodes. Vanuit de syllabus worden voor leerlingen verplicht thema’s voorgeschreven. De combinatie van deze twee gegevens heeft tot het thema sport geleid, waarbij vooral een verbinding wordt gelegd tussen sport en samenleving.

Het draait binnen dit thema niet om het schrijven van een lijst met alle successen van een sporter. Het gaat juist om de invloed die sport op de samenleving heeft. Denk daarbij aan een voortrekkersrol, publieke aandacht voor een probleem vragen, rolmodel of zich inzetten voor gelijke rechten. Allemaal voorbeelden van hoe sporters een sterke invloed op de maatschappij kunnen hebben. Een klassiek voorbeeld is Jessie Owens, die door goud te halen in nazi-Duitsland (1936) een held werd.


Sport is daarentegen ook in te zetten als politiek middel, waarbij je kunt denken aan hoe sport een legaal strijdveld werd tijdens de Koude Oorlog of hoe terroristen de vrijlating van Palestijnse gevangen eisten door elf Israëlische atleten te gijzelen.

Kortom, dit thema biedt tal van aanknopingspunten binnen historische contexten en/of de oriëntatiekennis. Hieronder de handleiding (inclusief rubric) voor leerlingen.

Comment!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *