Stefan van der Weide
Voorbeeld van video Beeld en Geluid

Beeld en Geluid: visuele rijkdom

Werken met het bronmateriaal van Beeld & Geluid voor geschiedenis.