Stefan van der Weide

Simulatiespel: Een Derde Wereldoorlog?

Simulatiespel dat aansluit op tijdvak 10.


Gebruiksvoorwaarden (lezen aub)

Dit materiaal wordt afgegeven in een beperkte licentie.  Het is toegestaan om:– dit materiaal te bewerken;– dit materiaal te verspreiden onder leerlingen en collega’s;– het digitaal online aan te bieden voor docenten en leerlingen; Daarbij geldt altijd naamsvermeldingen vermelding in de literatuurlijst/bronnen. Het is niet toegestaan: dit materiaal te verspreiden onder de eigen naam; dit materiaal ten gelde…


Historisch contextualiseren: les Muhammad Ali

Historisch contextualiseren is bepaald geen makkelijke opgave voor leerlingen, zowel in de onderbouw als bovenbouw (o.a. Huijgen & Holthuis, 2014). Deze les is een mooi beginpunt. Deze les is tot stand gekomen in samenwerking met M. Hannemann, P-J. Koning en A. Zorgdrager. Leerdoel De leerlingen plaatsen het leven van Muhammad Ali en zijn invloed op de…


Historische sudoku’s

Historische sudoku’s zijn uitstekend geschikt voor het leggen van verbanden tussen historische begrippen, personen en/of gebeurtenissen. Bovendien leert een leerling hiermee bijvoorbeeld multicausaliteit. Het belangrijkste deel van een historische sudoku is het invullen van de redenatie waarin de leerling het verband tussen twee woorden uitlegt. Het is belangrijk te onthouden dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn…