Stefan van der Weide
Voorbeeld van video Beeld en Geluid

Beeld en Geluid: visuele rijkdom

Werken met het bronmateriaal van Beeld & Geluid voor geschiedenis.


Standplaatsgebondenheid oefenen bij HC Duitsland

Een kant en klare les (via LessonUp) over standplaatsgebondenheid tijdens het interbellum aan de hand van een Disneytekenfilm.


Thema sport

Sport en geschiedenis, er is nauwelijks aandacht voor deze combinatie binnen de huidige lesmethodes. Vanuit de syllabus worden voor leerlingen verplicht thema’s voorgeschreven. De combinatie van deze twee gegevens heeft tot het thema sport geleid, waarbij vooral een verbinding wordt gelegd tussen sport en samenleving


Afrondingsspel voor HC De Republiek

Een aanpasbaar afrondingsspel bij HC De Republiek


Emser Dépêche

Het Emser Dépêche is een van de bekendste en misschien wel beruchtste documenten uit de periode van nationalisme in Europa. Helaas kon ik geen Nederlandse vertaling van dit document vinden. Dat is jammer, want het is een prachtige bron voor gebruik bij (examen)onderwerpen van TL tot VWO. Zo sluit het goed aan bij het de…


Kaartjes bij Kenmerkende Aspecten en Historische Contexten + lesidee

Kaartjes bij Kenmerkende Aspecten en Historische Contexten + lesidee hoe deze in te zetten.


Simulatiespel: Een Derde Wereldoorlog?

Simulatiespel dat aansluit op tijdvak 10.


Gebruiksvoorwaarden (lezen aub)

Dit materiaal wordt afgegeven in een beperkte licentie.  Het is toegestaan om:– dit materiaal te bewerken;– dit materiaal te verspreiden onder leerlingen en collega’s;– het digitaal online aan te bieden voor docenten en leerlingen; Daarbij geldt altijd naamsvermeldingen vermelding in de literatuurlijst/bronnen. Het is niet toegestaan: dit materiaal te verspreiden onder de eigen naam; dit materiaal ten gelde…


Historisch contextualiseren: les Muhammad Ali

Historisch contextualiseren is bepaald geen makkelijke opgave voor leerlingen, zowel in de onderbouw als bovenbouw (o.a. Huijgen & Holthuis, 2014). Deze les is een mooi beginpunt. Deze les is tot stand gekomen in samenwerking met M. Hannemann, P-J. Koning en A. Zorgdrager. Leerdoel De leerlingen plaatsen het leven van Muhammad Ali en zijn invloed op de…


Historische sudoku’s

Historische sudoku’s zijn uitstekend geschikt voor het leggen van verbanden tussen historische begrippen, personen en/of gebeurtenissen. Bovendien leert een leerling hiermee bijvoorbeeld multicausaliteit. Het belangrijkste deel van een historische sudoku is het invullen van de redenatie waarin de leerling het verband tussen twee woorden uitlegt. Het is belangrijk te onthouden dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn…