Lijst met webtools

Op zoek naar een webtool?
Zoek in de lijst!
Door in de eerste kolom op ‘naam’ te klikken, kun je het op alfabet sorteren.
Door in de laatste kolom op ‘categorie’ te klikken, kun je het op soort webtool sorteren.

Voor omschrijvingen of handleidingen kun je op Google terecht.
Wanneer je een webtool mist (of gewoon wilt helpen deze lijst completer te maken) vul dan het reactieformulier onderaan dit bericht in. Vermeld naam, url en categorie van de webtool.

[table caption=”Webtools” width=”500″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”left|left|center|left|right”]
Naam,url,categorie
Prezi,Prezi,presentatie
Thinglink,Thinglink,afbeeldingen
Canva,Canva,afbeeldingen
Vimeo,Vimeo,video
Youtube,Youtube,video
Screencast-o-matic,Screencast-o-matic,schermopname
Screenr,Screenr,schermopname
Screenbird,Screenbird,schermopname
Storybird,Storybird,presentatie
Issuu,Issuu,presentatie
Enquete maken,Enquete maken,enquete
Socrative,Socrative,quiz
Kahoot,Kahoot,quiz
eduClipper,Educlipper,delen
Bubbl.us,Bubbl.us,mindmap
Storify,Storify,delen
Flickr,Flickr,afbeeldingen
Krantenmaken,Krantenmaken,presentatie
Slideshare,Slideshare,presentatie
Slidepoint,Slidepoint,presentatie
Edmodo,Edmodo,ELO
Lore,Lore,ELO
Wordle,Wordle,woordwolk
Anymeeting,Anymeeting,video conferecing
Google Hangouts,Hangouts,video conferecing
Google Drive,Drive,opslag
Mammoth HQ,Mammoth HQ,delen
iCloud,iCloud,opslag
Dropbox,Dropbox,opslag
Copy,Copy,opslag
Blogger,Blogger,blog
Wordpress,WordPress,blog
Tumblr,Tumblr,blog
Presentain,Presentain,presentatie
Planboard,PlanboardApp,ELO
Infogr.am,Infogr.am,infographic
Piktochart,Piktochart,infographic
Buncee,Buncee,presentatie
Educanon,Educanon,quiz
Scratch,Scratch,games
Weebly,Weebly,blog
Classdojo,Classdojo,ELO
Padlet, Padlet,presentatie
Animoto,Animoto,video
Lino.it,Lino.it,delen
Glogster,Glogster,ELO
Todays Meet,Todays Meet,berichten
Twitter,Twitter,berichten
Quizlet,Quizlet,quiz
Popcorn Maker,Popcorn Maker,video
PhotoPeach, PhotoPeach,presentatie
Jing,Jing,schermopname
PicMonkey,PicMonkey,afbeeldingen
Haiku Deck,Haiku Deck,presentatie
blendspace,Blendspace,ELO
Zoom,Zoom,video conferencing
WeTransfer,WeTransfer,delen
Moodle,Moodle,ELO
SurveyMonkey,SurveyMonkey,enquete
Popplet,Popplet,berichten
Trello,Trello,berichten
Animaps,Animaps,afbeeldingen
Mindjet,Mindjet,mindmap
Wisemapping,Wisemapping,mindmap
Mindomo,Mindomo,mindmap
Flowchart,Flowchart,infographic
IFTTT,IfThisThenThat,automatisering
Mentimeter,Mentimeter,quiz
Editor by Pixlr,Pixlr,afbeeldingen
Fotor,Fotor,afbeeldingen
BeFunky,BeFunky,afbeeldingen
EdPuzzle,EdPuzzle,quiz
Presenter,Prowise Presenter,presentatie
ProConnect,Prowise Proconnect,quiz
AnswerGarden,AnswerGarden,presentatie
Sticky Moose,Stickymoose,quiz
Stoodle,Stoodle,presentatie
[/table]

15 Comments

Comment!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *